Alla hyrestagare samt förare måste vara över 25 år. hyrestagaren har fulla ansvaret över sig själv och andra. Deposition för uthyrning 5000kr
Vid återlämning ska skotern vara fulltankad, annars debiteras en avgift på 1000kr
Vid uppstånd av skada bedömer extern reparatör en prisuppskattning på reparationen och depositionen dras av beroende på skadevärdering. vid skador över 10.000kr kräver vi ytterligare 5000kr i självrisk.
Hyrestagaren är totalansvarig för skotern under hyresperioden. Skulle olycka eller stöld ske står hyrestagaren för självrisken (10.000kr)
Vardagar
2000kr, kl 10.00 – 17.00
Helger
3000kr, kl 10.00 – 17.00
Vi står för transport av skoter till önskad sjösättningsplats inom en radie på 2 mil.